Welcome to Ak Pro Lighting 
当前位置:

+86-020-2818-7123

+86-189-8894-1311

Tel

info@aklight.cn

akprolighting@gmail.com

aklight.cn@gmail.com

Mailbox
Address

-Address: Building 6, Shiji Zhanqing Industrial Park, Panyu District, Guangzhou


-Zhongshan Factory: Middle East Second Road, Caoshan Industrial Avenue, Guzhen Town, Zhongshan City


-Guangzhou Factory: No. 30, North Hongmian Avenue, Huadu District, Guangzhou

Consult immediately